Sant Antoni de la Grella (La Maçana)

Vora el pont de Sant Antoni i sota mateix del primer túnel de la Grella, hi ha una capella, molt restaurada durant els anys trenta, sota unes directrius certament discutibles. Actualment hi ha una capella adossada a la roca, però amb coberta de dos vessants. En una fotografia dels anys trenta apareixen dues construccions adossades a l’església, l’una a continuació de l’altra, pel costat de la paret de llevant. L’església és clarament visible per sota la banda de migjorn i hi ha dues finestres que semblen romàniques; la seva situació és molt semblant a la d’altres esglésies romàniques d’Andorra. No coneixem cap fotografia de l’absis abans de la “restauració”; per tant es fa difícil classificar-la com a romànica.