Sant Cristòfol de Borrassers (Lluçà)

Situació

Un aspecte de l’edifici actual en el qual hi ha algun fragment de mur del temple primitiu.

M. Catalán

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Lluçà, al lloc de Borrassers. Des d’un principi degué ser una de les sufragànies de Santa Maria de Lluçà, fins que al final del segle XIX quedà vinculada com a tinença a la nova parròquia de Santa Eulàlia de Puig-oriol. Aquesta església figura situada en el mapa de l’exèrcit 1:50.000, full 293: x 23,9 —y 59,9 (31 TDG 239599).

Per arribar-hi cal agafar la carretera del...