Santa Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà)

Situació

La primitiva església de Santa Eulàlia de Puigoriol es trobava a l’indret del cementiri actual, a uns 600 m. del poble, sobre la carretera de Santa Eulàlia a Lluçà, molt prop del mas Puig-oriol. Només en resta una capella lateral aprofitada com a capella del cementiri i en obres fetes al lloc s’ha trobat la planta de l’antiga nau, ara gairebé del tot desapareguda.

Aquesta església figura al mapa de l’exèrcit 1:50.000, full 293: x 23,2 —y 58,1 (31 TDG 232581). (APF)

Història

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Lluçà, al vilar de Puig...