Sant Vicenç del Castell de Lluçà

Situació

Planta, a escala 1:200, de l’església, on s’han indicat els forats i encaixos que hi ha als murs. El tram recte al sector de migjorn de l’absis correspon a una zona on el mur ha estat restaurat, bé que la deformació sembla original.

J.A. Adell

Per arribar a l’església de Sant Vicenç del Castell de Lluçà cal seguir el mateix camí que hem indicat pel castell. L’església es troba al peu d’aquest i perfectament visible. Aquesta església figura situada en el mapa de l’exèrcit 1:50.000, full 293: x 20,6 —y 56,4 (31 TDG 206564). (JVV)
Història

...