Sant Cristòfol de Can Bordoi (Llinars del Vallès)

La capella de Sant Cristòfol de Can Bordoi és situada al costat de la casa homònima, al coll de Can Bordoi, prop de Castellvell de Llinars. L’esglesiola es troba documentada des de l’any 1025, en un instrument conservat als Libri Antiquitatum de la catedral de Barcelona. Es tracta d’una donació feta per un tal Bernat a la seva àvia Hem d’un alou a la casa de Sant Cristòfol del Far. A partir d’aquest moment la documentació és escassa, fins al punt de no tenir-ne més notícies fins a les visites pastorals del segle XIX, on apareix esmentada com a dependent de Santa Maria de Llinars.

La història d’aquesta capella està molt lligada al castell del Far i també a l’origen de la Casa de Can Bordoi. L’edifici, que existia encara el 1886 i que tenia com a propietaris la família Bordoi, fou enderrocat a la darreria del segle. En el mateix indret s’alça l’actual capella obrada a l’inici del nostre segle, que coincideix amb la construcció del mas Bordoi, propietat de la família Vilaseca, juntament amb el castell del Far.