Sant Joan, ara Sant Andreu, de l’Estanyol (Bescanó)

L’any 922 hi ha una referència de la “villa Stagno” i d’un castell. Però hi ha una referència a l’església del lloc de molt abans, puix que consta que l’any 882 el bisbe Teuter de Girona donà a la canònica de la seu els delmes de “Sancti Johannis de Stagneolum”. Els anys 1118 i 1279 l’església surt esmentada com a parròquia. L’església actual, dedicada a Sant Andreu, fou construïda l’any 1704.