Sant Joan de Palamós (Sant Guim de Freixenet)

El lloc de Palamós, avui deshabitat, es compon d’un petit grup de cases situades al sud del poble de la Rabassa. L’indret, originat al voltant d’una fortalesa, fou conquerit i reorganitzat a mitjan segle XI, moment en què també es degué bastir l’església, la qual fou sufragània de la parròquia de Santa Maria de Freixenet, Inclosa dins el bisbat de Vic.

La seva vinculació a l’església parroquial de Freixenet figura l’any 1685 en la visita que féu a aquesta parròquia el bisbe de Vic Antoni Pasqual; segons s’indica en la relació, en depenien les capelles de Sant Joan de Palamós i Sant Salvador d’Altadill.

L’actual capella de Sant Joan no conserva el seu primitiu estil romànic, ja que ha estat molt modificada. Conjuntament amb la parròquia de Freixenet i altres esglésies d’aquest sector segarrenc, passà a dependre de la diòcesi de Solsona l’any 1957.