Sant Andreu i Sant Guillem de Sant Guim de la Rabassa (Sant Guim de Freixenet)

Aquesta església, que centra el poble de Sant Guim de la Rabassa, al sector de migdia del terme, es degué construir a mitjan segle XI, quan es procedí a organitzar definitivament tota la zona al voltant de Cervera. De fet, Sant Guim ja apareix en les llistes de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII, on se’n fa esment amb els noms de Sancto Guilemo i Sancto Guillelmo.

L’existència de l’església i el poble de Sant Guim està molt ben documentada durant tota l’edat mitjana. En un moment que es desconeix, l’antiga parròquia de Sant Guim deixà de tenir aquesta categoria i, igual que la veïna església de Sant Cristòfol de la Rabassa, es convertí en sufragània de la parròquia de Santa Maria de Freixenet. Quan el bisbe Antoni Pasqual visità aquesta parròquia, l’any 1685, constatà que Sant Andreu i Sant Guillem de la Rabassa era una sufragània de Freixenet. Aquesta situació s’ha mantingut fins avui dia. El poble tenia en aquells moments 9 cases juntes i 1 mas.

L’actual edifici de Sant Guim és una construcció barroca del segle XVII, que no conserva traces del primitiu temple romànic. L’any 1957 aquesta església, com la resta del sector, deixà de pertànyer al bisbat de Vic i s’integrà a la diòcesi de Solsona.