Sant Pere de Sant Domí (Sant Guim de Freixenet)

El poble de Sant Domí és situat, aproximadament, 1 km al nord de Sant Guim de Freixenet, prop de la carretera que mena a Sant Ramon. Sant Domí constitueix un hagiotopònim que no ha perviscut en el titular de l’església actual, sant Pere. Aquesta antiga parròquia, tanmateix, estigué dedicada primitivament a sant Domí i així consta en les llistes de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII, on és esmentada amb el nom de Sancto Domi o Sancto Dominio.

Cal cercar els orígens d’aquesta parròquia a mitjan segle XI, quan es procedí a repoblar tot el sector al voltant de Cervera. Aquesta suposició és confirmada per dos documents datats els anys 1064 i 1085 respectivament, en els quals consta, entre les afrontacions territorials del castell d’Amorós, el terme de Sant Domí.

Segons la visita pastoral que el bisbe de Vic Antoni Pasqual realitzà el 1685 a aquesta parròquia, consta que en depenien les esglésies del Castell de Santa Maria i d’Amorós. L’indret tenia sis cases.

L’any 1943 part del terme tradicional de Sant Domí fou desmembrat i, juntament amb un sector del terme de Freixenet, es creà la nova parròquia de Sant Guim de Freixenet. L’església de Sant Pere de Sant Domí fou agregada al bisbat de Solsona l’any 1957. (ABR)

L’església actual és un edifici molt modificat, d’estil neoclàssic, d’una sola nau coberta amb voltes de creueria i capçada amb un absis de planta rectangular, també cobert amb volta de creueria. Té dues capelles laterals a manera de transsepte cobertes amb volta de canó i obertes a la nau a través d’arcs de mig punt. Cal destacar, a la façana est, un cos de quart de cercle que devia formar part de l’antic absis. Aquesta és l’única resta visible de l’edifici altmedieval, de datació imprecisa. (XSB)