Sant Josep de Sant Gallard (les Piles de Gaià)

El llogaret de Sant Gallard s’arrecera en un turó de 625 m d’altitud a l’extrem oriental del terme. Actualment només és habitat els caps de setmana. El poble, originat a l’edat mitjana al voltant d’un castell documentat des del segle XII, va pertànyer a la família Queralt fins a mitjan segle XIII, en concret fins el 1247, quan passà a dependre definitivament del monestir de Santes Creus per la cessió que li féu de tots els drets que posseïa en aquest indret Albert de Queralt.

El topònim d’aquest lloc fa suposar, versemblantment, que la primitiva església que tingué, bastida probablement abans...