Sant Mateu de Canet (la Tallada d’Empordà)

És l’església parroquial del lloc de Canet de Verges, del terme de la Tallada. Probablement calgui identificar-lo amb la domus de Sant Mateu, que fou confirmada al monestir de Sant Pau de Fontclara pel rei Odó l’any 888: “domum Sancti Mathaei cum omnibus curticiis suis ad se pertinentibus”. El lloc de Canet apareix esmentat en un document de l’any 1087. La parròquia de “sancti Matthei de Caneto” figura com a possessió de la parròquia de Santa Maria d’Ullà en l’acta de consagració de la seva església de l’any 1182. En l’inventari dels béns de Pere II d’Empúries, fet per la seva vídua, Joana de Rocabertí, l’any 1401, figura el “locus de Caneto”. Canet, igual que els altres llocs que formen el terme de la Tallada, estigué unit a la baronia de Verges, a la qual pertanyia encara al segle XVII. L’església actual és un edifici construït, en gran part, als segles XVII i XVIII, tot i que a causa de les avingudes periòdiques del riu l’edifici ha sofert al llarg de la seva història diverses reconstruccions i reparacions en diferents èpoques.