Sant Miquel del Castell de Montagut (Sant Julià de Ramis)

Capella castellerà amb la clàssica denominació de la majoria de capelles de castell. El castell de Montagut és documentat al final del segle XIII i va passar molt aviat a domini del monestir de Sant Pere de Galligants. Cal suposar que la capella, de la qual es coneixen els vestigis dins les àmplies ruïnes del castell, es devia erigir abans del 1300.