Sant Pere de Magrà (Castellfollit de Riubregós)

Aquesta capella es trobava dins de l’antic terme del castell de Castellfollit de Riubregós, en el lloc de Magrà. Mai no degué passar de capella rural, encara que el nom que se li dona és el més humil d’oratori. A través del priorat de Santa Maria de Castellfollit estigué vinculada al monestir de Sant Benet de Bages, com la resta de capelles del terme.

El lloc de Magrà es documenta per primera vegada l’any 1082 en l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós on, entre les peces de terra cedides com a dotació de l’església, una es trobava a la font de Magra i una altra a la ribera de Magra.

La capella i la dependència de Sant Benet de Bages a través del priorat de Santa Maria de Castellfollit es troba l’any 1166 en la butlla del papa Celestí III, quan entre les possessions confirmades figura el priorat de Santa Maria de Castellfollit, i els oratoris de Sant Pere i Sant Esteve de Magra. Aquesta vinculació es mantingué fins a la desamortització eclesiàstica del segle XIX, i aleshores passà a la parròquia de Castellfollit de Riubregós. L’actual capella és relativament moderna, l’edificació fou beneïda el 1652.