Sant Serni d’Eroles (Rià i Sirac)

Situació

Les ruïnes d’aquesta església es troben a poca distància al nord-oest de l’església de Sant Cristòfol de Llúgols.

Interior de l’església, al sector de la capçalera, l’únic que es conserva sencer.

ECSA - A. Roura

Mapa: IGN-2348. Situació: Lat. 42° 37’ 38” N - Long. 2° 22’ 1” E.

Arribats a Sant Cristòfol de Llúgols, cal dirigir-se a una font propera, vers el nord-oest. A 300 m d’aquesta font, en la mateixa direcció, hi ha el temple.

Història

Es tenen poques referències històriques sobre l’església i el lloc d’Eroles. L’església és documentada des de l’any 1375, en què Joan Maria, d’Orbanyà, feu uns llegats a Santa Magdalena del castell de Conat i a Sant Serni d’Eroles. En època de Jaume II de Mallorca (1276-1311), el cavaller Berenguer d’En posseïa els delmes i altres drets a Eróles.

Església

L’església de Sant Serni era un temple d’una nau capçada a llevant per un absis semicircular i amb la porta oberta al mur de migdia. La nau era coberta amb una volta de canó llis apuntat. En l’actualitat sols es conserva el sector més oriental de la volta de la nau, amb l’arc presbiteral; la resta és esfondrada. També han desaparegut la major part dels murs perimetrals, especialment al sud i l’oest. Sembla que ens trobem davant d’una església del segle XIII.

Bibliografia

  • Cazes, 1994