Santa Justa d’Aulet (Sopeira)

Situació

Ermita d’història desconeguda situada a migdia del Tossal Sobirà.

ECSA - M.À. Font

L’ermita de Santa Justa és situada a la dreta del torrent d’Aulet, a migdia del Tossal Sobirà. Des d’aquest punt hi ha una bona vista del pantà d’Escales.

Mapa: 32-10(213). Situació: 31TCG138899.

Des de la carretera N-230 a l’altura de l’embassament d’Escales, entre Sopeira i el Pont de Suert, en el punt quilomètric 113, surt una pista de terra que en 5 minuts mena fins a l’ermita de Santa Justa.

Església

L’església de Santa Justa és un edifici d’una sola nau amb absis obert al sud-est. A l’exterior, la unió de l’absis amb la nau coincideix amb la lligada interior d’ambdós cossos, com en altres edificis datats al començament del segle XI.

L’accés actual al temple s’efectua pel mur de ponent, a través d’una obertura amb llinda. A tramuntana, una porta d’arc de mig punt, fruit d’una refacció posterior, ha estat tapiada i arrebossada. La porta primitiva es devia situar a migjorn, tot just on hi ha les restes d’un paredat; un canvi d’aparell ho sembla evidenciar.

Planta de l’església, reduïda avui dia a la meitat de la seva llargada original.

X. Fresneda i M.À. Font

A l’interior, l’edifici mostra un arc presbiteral amb volta de canó i absis cobert amb volta de quart d’esfera. A l’hemicicle absidal hi han estat practicades unes regates a banda i banda, les quals rebaixen el mur, tot dibuixant un ressalt. Segurament, aquestes osques han estat fetes per dotar a l’absis d’un presbiteri diferent de l’original, el qual ha quedat relegat a formar part del sector de la nau. Així doncs, l’àrea ocupada pel santuari esdevingué més petita i s’amplià la zona destinada als fidels.

Suposem que el tram de la nau era cobert amb sostre de fusta amb dos vessants i fou substituït posteriorment per una falsa volta de mig punt amb filades de teula àrab a l’exterior.

La construcció original presentava segurament una nau més allargada vers ponent, on hem volgut veure la rasa de fonamentació del mur oest.

El parament, irregular i rústec, és format per carreuons lligats amb argamassa de “terra roja”.