Santa Magdalena o Sant Salvador d’Horta (Sant Feliu Sasserra)

Situada dins l’antic terme del castell d’Oristà, al lloc de Sasserra, on sorgí la població actual de Sant Feliu Sasserra. No degué passar de capella de la població. L’església apareix esmentada el 1288. L’actual edificació no conserva cap resta d’època romànica.