Santa Maria de Marcèvol (Arboçols)

Situació

Vista aèria d’aquesta antiga canònica del Sant Sepulcre, encara en curs de restauració.

ECSA - F. Tellosa

Vista del conjunt prioral, que es troba en un planell de dilatats horitzons.

ECSA - Rambol

El priorat de Marcèvol es troba a migdia del poble de Marcèvol, en un planell enlairat.

Mapa: IGN-2348. Situació: Lat. 42° 39’ 48” N - Long. 2° 30’ 6” E.

El conjunt és a uns 200 m del poble de Marcèvol. (PP)

Història

Aquesta església fou la seu d’un priorat del Sant Sepulcre. Sembla que els canonges del Sant Sepulcre —orde fundat a Jerusalem el 1114...