Santa Maria de Seva

Situació

Planta, a escala 1:200, de l’església, molt modificada; l’edifici original constava d’una nau simple rematada vers llevant per una capçalera (un absis? tres absis?).

G. Orriols

L’església parroquial de Seva és l’església consagrada a Santa Maria, situada al bell mig del casc antic del poble, al lloc on els segles XIII i XIV hi hagué una sagrera fortificada voltada de murs i amb portals. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 40,2 —y 32,4 (31 tdg 402324).

E...