El conreu de cotó

La Revolució Industrial va donar al cotó un paper de protagonista en els canvis que imposava, conjuntament amb el carbó i el ferro. Són, segurament, les tres primeres matèries fonamentals: el carbó com a font d’energia, el ferro com a component de les màquines i el cotó com a producte manufacturat per excel·lència.

La Gran Bretanya perdé al final del segle XIX la seva gran colònia americana —els Estats Units— que era la primera potència mundial productora de cotó, però durant el segle XIX bastí un imperi colonial immens, dins del qual protegirà la producció de la planta: l’Índia...