Les fàbriques de riu

Resclosa d'El Pasteral en el riu Ter. L'energia hidràulica al servei de la indústria cotonera.