El gas Arbós: Jaume Arbós i Tor

La família Arbós era de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona). Allí nasqué el 1824 Jaume Arbós i Tor, que aviat es convertí en barceloní, ja que la seva família s’instal·là a la capital catalana el 1830.

Jaume Arbós (La Ilustració Catalana, 1904). El Dr. Jaume Arbós perfeccionà el sistema de l’enllumenat per gas assajat per primera vegada a Catalunya pel Dr. Josep Roura.

Jaume, un dels fills del matrimoni Arbós, entrà a l’escola de química que tenia a la Llotja la Junta de Comerç de Catalunya el 1843. Estudià a les ordres de Josep Roura, el segon catedràtic de l’assignatura a l’escola...