Les dues ciutats llaneres: Terrassa i Sabadell

Dues ciutats germanes, però diferents

La Rambla de Sabadell al començament del segle XX. Terrassa i Sabadell són les dues grans ciutats llaneres. La força d’una dóna impuls a l’altra.

La indústria llanera estarà present a tot Catalunya, però es produirà de manera natural un procés de concentració al voltant de Terrassa i Sabadell. Per això convé presentar-les com a seu de les principals empreses que relacionarem després. Si cada empresa té el seu caràcter, no hi ha dubte que també hi ha un caràcter col·lectiu per a les fàbriques i els empresaris d’aquestes dues ciutats.

Ni...