L'estam

Dues fases del pentinament mecànic de llanes (SAPHIL 1929). L’estam és el fil resultant de la fibra de llana que ha estat pentinada abans de la filatura. Els estamers constituiran una classe especial dintre de la indústria llanera.

L’estam és el fil resultant de la fibra de llana que ha estat pentinada abans de la filatura. Les fibres curtes de la llana es destinaven a la carda, mentre les més llargues seguien un sistema especial de filatura, tal com s’ha explicat en la introducció d’aquest capítol.

Si el fil obtingut pel procediment de la carda es destina sobretot a la...