L'estam

Dues fases del pentinament mecànic de llanes (SAPHIL 1929). L’estam és el fil resultant de la fibra de llana que ha estat pentinada abans de la filatura. Els estamers constituiran una classe especial dintre de la indústria llanera.

L’estam és el fil resultant de la fibra de llana que ha estat pentinada abans de la filatura. Les fibres curtes de la llana es destinaven a la carda, mentre les més llargues seguien un sistema especial de filatura, tal com s’ha explicat en la introducció d’aquest capítol.

Si el fil obtingut pel procediment de la carda es destina sobretot a la producció de draps, el fil pentinat —l’estam— és el que servirà per a la confecció de novetats, teixits de mescla, catifes o tapisseries.

El procés de pentinament va trigar a mecanitzar-se. Es feia a mà fins que el francès Collier va idear el 1827 una pentinadora mecànica.

“És tot estam” vol dir, estrictament, que el teixit de llana és de primera qualitat, ja que està filat amb fibra de llana pentinada. Però, per extensió, l’expressió s’aplica també a tot allò que té un bon nivell.

Els estamers o filadors d’estam constituiran una classe especial dintre de la indústria llanera. Especialment en la primera etapa de mecanització d’aquest sistema, a la segona part del segle XIX. Després esdevindrà un dels dos gèneres dins de la filatura: llana cardada i llana pentinada.