Creu de Sant Jordi 1991-2000

Creu de Sant Jordi, condecoració

Creus de Sant Jordi atorgades per la Generalitat de Catalunya a personalitats i entitats que s’han distingit en el seu camp d’actuació cultural, científica, empresarial o professional entre el 1991 i el 2000.

Llista de les Creus de Sant Jordi

1982-1990 / 1991-2000 / 2001-2010 / 2011-2020 / 2021-

1991

Persones

Entitats

1992

Persones

Entitats

1993

Persones

Entitats

1994

Persones

Entitats

1995

Persones

Entitats

1996

Persones

Entitats

1997

Persones

Entitats

1998

Persones

Entitats

1999

Persones

Entitats

2000

Persones

Entitats