Creu de Sant Jordi 1982-1990

Creu de Sant Jordi, condecoració

Creus de Sant Jordi atorgades per la Generalitat de Catalunya a personalitats i entitats que s’han distingit en el seu camp d’actuació cultural, científica, empresarial o professional entre el 1982 i el 1990.

Llista de les Creus de Sant Jordi

1982-1990 / 1991-2000 / 2001-2010 / 2011-2020 / 2021-

1982

Persones

1983

Persones

Entitats

1984

Persones

Entitats

1985

Persones

Entitats

1986

Persones

Entitats

1987

Persones

Entitats

1988

Persones

Entitats

1989

1990

Persones

Entitats