Els àcars

Característiques del grup

Els àcars depredadors són nombrosos entre els gamàsides. El de la fotografia (Trombidium holosericeum) és depredador, principalment d’ous d’insecte, en els estadis de nimfa i adult.

Ramon Torres.

Els àcars constitueixen un grup d’aràcnids d’una ampla distribució i una gran diversitat. Han colonitzat els medis aquàtic i terrestre, en els quals han de competir amb els insectes. Entre els àcars hi ha espècies depredadores i espècies fitòfagues, i moltes d’altres han desenvolupat relacions complexes de parasitisme amb vertebrats i invertebrats...