Els opilions

Característiques del grup

Opilions. 1. Scotolemon lespesi (× 10). 2. Gyas titanus (× 2). 3 Homalenotus quadridentatus (× 3). 4 Ischyropsalis luteipes (× 3). 5 Megabunus diadema (× 6). 6 Histricostoma baccilliferum (× 13). 7 Parasiro coiffaiti (× 13). 8 Histricostoma dubium (× 13).

Marisa Bendala

Els opilions, tercer grup en importància numèrica dins dels aràcnids, són prou coneguts dels camperols de tots els països, i per això han estat batejats amb diferents noms vulgars. Als Països Catalans, i principalment a les comarques de l’Anoia, el Vallès, la Selva i Osona, se’ls...