Els condrictis elasmobranquis: peixos bestinals o bestines

Amb el nom de bestina o peix de bestina es coneix popularment el gran grup dels elasmobranquis (taurons, rajades i afins), de característiques externes força uniformes. Són peixos quasi exclusivament marins i plagiòstoms; això significa que les seves mandíbules són formades per derivats de l’esquelet branquial. L’esquelet, tant el dèrmic com l’intern, no és format per teixit ossi sinó per cartílag, més o menys calcificat a l’interior del cos. La superfície corporal és constituïda per petites escates o denticles dèrmics de composició anàloga a la de les dents. La morfologia general és molt...