Els condrictis holocèfals: quimera

Els holocèfals són peixos d’esquelet cartilaginós en els quals persisteix el notocordi. Presenten una única obertura branquial coberta per un fals opercle dèrmic. Un altre tret morfològic que els caracteritza és l’absència d’espiracle i de vàlvula espiral a l’intestí. En aquests peixos, la suspensió mandibular és holostílica i el cartílag palatoquadrat està completament fusionat al neurocrani. Les dents són planes i soldades en plaques. El cos és nu en les formes actuals, si bé hi ha alguns denticles dèrmics petits. D’altra banda, els orificis uro-genitals estan separats de l’orifici anal, i...