Els darrers avenços en la paleontologia de vertebrats de les Illes Balears

Els darrers avanços en l’estudi de la paleontologia de vertebrats de les Illes Balears fan referència, per una banda, a Mallorca, amb alguns treballs veritablement revolucionaris sobre la paleobiologia de Myotragus, un bòvid endèmic que hi va viure aïllat del continent durant els darrers 5 milions d’anys; i, de l’altra, a Menorca, amb la descoberta d’un nou mamífer endèmic, el Nuralagus rex, el conill més gran que s’ha descrit mai, que arribava a 12-15 kg de massa corporal.

Motlle endocranial d’un isard (Rupicapra pyrenaica) actual (esquerra) i de Myotragus balearicus...