Els dermoquèlids i els quelònids: tortugues marines

Hom coneix dades molt escasses sobre les tortugues de les nostres aigües mediterrànies. Són animals totalment adaptats a la vida aquàtica, però en l’època de reproducció la femella cerca platges de sorra on efectuar la posta. Són tortugues hidrodinàmiques, aplatades, amb el cap a penes retràctil i les potes transformades en aletes per a la natació. En elles no s’aprecien externament senyals de dits. El moviment que efectuen dins de l’aigua és semblant al de les ales d’un ocell en vol. Per altra banda, poden atènyer mides considerables.

La Mediterrània és una mar de baixa productivitat i és molt probable que els quelonis marins hi siguin escassament representats. De les diverses famílies de tortugues marines, cap de les quals és gaire rica en espècies, molt poques formes han estat trobades a la Mediterrània i encara són menys les que hi poden ser considerades comuns; potser només una espècie hi arriba a ésser habitual, mentre algunes altres poden ésser-hi accidentals.

Aquests animals han estat capturats per ser consumits i llurs ous, d’accés fàcil —perquè les platges de posta poden identificar-se sense problemes tant per l’observació directa de les femelles en posta com encara més pels rastres que aquestes deixen en llur desplaçament— també han estat recollits en massa per al consum, arreu del món. Això ha portat també aquests quelonis a prop de l’extinció. Normalment viuen en alta mar i només van a la costa per desovar. Hom els captura aleshores, sovint perquè s’enreden a les xarxes de pesca o perquè romanen un temps prop de la costa. La major part de la informació sobre les tortugues marines és obtinguda per aquesta font.

Només descriurem aquí, sumàriament, les espècies de les quals es té constància que s’han trobat alguna vegada a les nostres costes; esmentarem també, però, les formes accidentals amb dades per a llur identificació. Representen dues famílies de quelonis: la dels dermoquèlids, de la qual la tortuga llaüt (Dermochelys coriacea) és l’única espècie, i la dels quelònids, a la qual pertanyen la tortuga babaua (Caretta caretta) i la tortuga verda (Chelonia mydas).