Altres peces del cercle de Soriguerola conservades a París

El 1905 el col·leccionista Émile Peyre donà al Musée des Arts Décoratifs de París dos plafons pintats, de fusta de pi silvestre, que s’han relacionat amb les obres atribuïdes al Mestre de Soriguerola. Es tracta del frontal de Santa Eugènia de Saga i d’una taula dedicada a sant Andreu.

El frontal de Santa Eugènia de Saga permet establir una connexió directa amb la taula de Sant Miquel de Soriguerola. Tant les arquitectures com els personatges, amb grans ulls i vestits amb plecs marcats, són molt propers.

MAD – L.Sully-Jaulmes

El frontal de Santa Eugènia (MAD, núm. inv. PE. 121)...