El Mestre de Soriguerola

La taula de l’església de Sant Miquel de Soriguerola (Cerdanya) (MNAC/MAC, núm. inv. 3901) va permetre aplegar sota un mateix nom una sèrie important de pintures sobre suport de fusta (bàsicament les taules de Toses, Vall de Ribes i Sant Cristòfol) que, estilísticament relacionades, trenquen amb les formes que dominaren entorn del 1200 i la primera meitat del segle XIII. Cap de les taules que s’hi relacionen té associada una data precisa, fet que ha portat a fixar-ne cronologies molt variades, que van dels voltants del 1260-75 fins al 1350. Tot i així, a l’hora de datar aquestes obres cal...