La il·lustració de manuscrits al segle XIII

L’estudi de la miniatura gòtica del segle XIII a Catalunya implica tenir present l’actual dispersió dels fons de manuscrits –la qual cosa en dificulta l’anàlisi–, però també conèixer els exemplars d’aquest període conservats a casa nostra, representants dels més variats corrents estilístics estrangers.

Els anys seixanta del segle XX, P. Bohigas feu una classificació dels manuscrits gòtics que encara es troba en la bibliografia actual i és en part vigent. Segons el seu estudi, els manuscrits es podien dividir en tres estils: el primer, l’estil francès –entre la segona meitat del segle XIII i...