Els convents de la ciutat de Barcelona al segle XV

Arquitectura conventual del segle XV a Barcelona.

P.J.Figuerola

Al segle XV les monumentals catedrals, monestirs i convents catalans d’estil gòtic ja estaven bastits en la seva major part. La tasca constructiva d’aquest segle consistí majoritàriament en l’acabament de les obres religioses començades anteriorment i en l’inici d’importants obres d’arquitectura civil (castells, palaus, hospitals, drassanes, etc.). L’alentiment de la febre constructiva en aquest període va ser causat bàsicament per la crisi demogràfica i econòmica que s’estengué durant molt de temps.

Barcelona no...