El claustre de la canònica de Sant Pere d’Àger

El claustre de Sant Pere d’Àger se situa com la darrera obra important que es portà a terme en aquest monestir de la Noguera, seu d’una comunitat regular de canonges augustinians i també lloc de residència dels comtes d’Urgell, que passaven llargues temporades al monestir perquè dins del seu recinte hi havia encara l’antic castell d’Àger, del segle XI, esdevingut una residència seva. El comte Pere d’Urgell, el promotor del projecte del claustre, hi féu estades sovintejades.

La manca gairebé absoluta de documentació no permet oferir gaires dades concretes sobre el seu procés constructiu...