El monestir de Vallbona de les Monges (segles XIV i XV)

Finestrals del claustre del monestir de Vallbona de les Monges. Aquests finestrals de la galeria nord del claustre, amb nombrosos escuts amb les armes dels Anglesola, es van construir segurament durant el govern de les abadesses Berenguera o Sibil·la d’Anglesola. Només al segle XIV, les diferents branques d’aquest llinatge, senyor de les viles d’Anglesola i Bellpuig, entre molts altres llocs, van donar quatre abadesses al monestir: Blanca (1294-1324), Berenguera (1348-77), Sibil·la (1377-79) i Saurena (1379-92). Es tracta d’un cas força corrent de patrimonialització d’un càrrec a les...