El monestir de Poblet (segles XIV-XV)

Nau sud de l’església monacal, amb les capelles laterals afegides en època de l’abat Copons.

F.Bedmar

Des del principi del segle XIV i durant tota la centúria s’emprengueren a Poblet un seguit d’obres que havien de transformar la fisonomia del conjunt cistercenc original, tot integrant-hi el gòtic de plenitud. Aquest nou període arquitectònic en la història plurisecular de Poblet començà amb l’extensa obra feta sota Ponç de Copons, l’abadiat del qual (1316-48) –el més llarg, seguit de prop pel del seu tercer successor, Guillem d’Agulló (1361-93)– fou el més ric en obres. Fou, a...