Ramon de Mur

Retaule de Sant Pere de Vinaixa, obra de Ramon de Mur. El 1420 Pere Ferrerons, picapedrer veí de Vinaixa, va encarregar aquest retaule a Ramon de Mur. L’escut de la família Ferrerons figurava en el guardapols, que s’ha perdut. L’obra, que havia de fer 8 pams d’amplada per 10 d’alçada, destaca per la seva simplicitat i la tendència a descartar tota expressió naturalista. La composició és en bona part la mateixa que una quinzena d’anys més tard es mostrarà, més sumptuosa i viva, en el retaule de la mateixa advocació de Bernat Martorell: a l’esquerra, vocació de l’apòstol, sant Pere...