Pascual Ortoneda i els retaules de Cabassers, la Secuita i Santa Margarida

Taula central del retaule de la Secuita, amb la Mare de Déu entronitzada i el Nen envoltats d’àngels músics. El rostre de la Mare de Déu repeteix els models més singulars de la pintura dels Ortoneda.

MDT - J.Farré

Tres obres anònimes –el retaule dels Goigs de la Mare de Déu, de Cabassers, la taula de Santa Margarida, de la catedral de Tarragona, i el retaule de la Mare de Déu, de la Secuita–, que, per cronologia, es poden situar al primer terç del segle XV, tenen una clara relació estilística amb les obres de Mateu Ortoneda, bé que mostren certes diferències respecte de la...