Africans a les Amèriques

La colonització d’Amèrica per part de les potències europees requeria una gran quantitat de mà d’obra barata. A les possessions d’Espanya, la llarga controvèrsia entre el dominicà Bartolomé de Las Casas (1474-1566), que reconeixia i defensava el valor humà dels indis, i l’antierasmista militant Juan Ginés de Sepúlveda (~1490-1573), partidari de mantenir-los en una esclavitud que els seria natural, menà a una solució de compromís a partir del 1573: els indígenes foren considerats ‘humans veritables’, però també ‘ànimes que calia convertir’, la qual cosa permeté de sotmetre’ls al sistema d’...