Tendes, balmes i habitatges

Fang. I fibres vegetals. I també alguna d’animal. Aquests són els materials a l’abast dels humans que viuen a les sabanes africanes a l’hora de construir els seus recers. En determinats casos, alguna cinglera provident proporciona refugi i materials més sòlids. Normalment, però, la tenda i la cabana fan de casa a la sabana immensa. Cases temporals, tanmateix adequades a una vida que l’activitat pastoral tenyeix sovint de nomadisme. L’ambient posa els materials, la necessitat i l’enginy els afaiçonen.

A les sabanes més àrides, la vida dels humans depèn sempre de saber utilitzar de manera...