Àspid: cobra o escurçó?

Cleopatra se suïcidà fent-se picar per un àspid. Un sistema expeditiu i propi dels temps que aleshores corrien. Quina mena de serp era aquest àspid, però? La popularitat de l’episodi històric és deguda en gran part a la reconstrucció que d’aquesta història féu William Shakespeare en el seu drama “Antoni i Cleopatra”, basant-se en les “Vides paral·leles” de Plutarc. Una reconstrucció tan carregada de força poètica que fa exclamar a l’eixorca Cleopatra en el moment de llevar-se la vida aplicant-se l’àspid sobre el pit:

“Estrella de llevant! Oh, calma, calma! No veus el meu nadó damunt la sina...