Caviar

Miguel de Cervantes explica en el “Quixot” (1605-15) que el flamant “governador” de l’ínsula de Barataria, el vital escuder Sancho Panza, havent abandonat el càrrec, fou solemnement invitat a tastar “una menja negra, que diuen que s’anomena cabial, i que és feta d’ous de peix”. Per la mateixa època (1601-06), William Shakespeare fa dir a Hamlet que una determinada representació “no plagué a les masses: era caviare per al vulgar de la gent”. Que Hamlet i el Quixot parlin del caviar amb deferència resulta un fet significatiu: les excelsituds literàries, tot just estrenat el segle XVII...