Charles R. Darwin: cadenes tròfiques

Darwin, amb la mateixa laïcitat que Lyell, però amb diferent intenció, tracta de posar de manifest en aquest text els factors que impedeixen el creixement geomètric de les poblacions naturals i que fan necessària la lluita individual per la supervivència i la reproducció. Es tracta d’un dels fragments més divulgats de “L’origen de les espècies”, el que precedeix i prepara la introducció del seu capítol central, dedicat a la selecció natural. És una de les primeres descripcions d’una cadena tròfica i del paper de control que hi exerceixen els predadors que se situen al capdamunt. Un exemple...