Raymond L. Lindeman: el concepte troficodinàmic d'ecosistema

En qualificar el llac d’ecosistema, que en la seva tesi estudiava des del punt de vista dels fluxos tròfics i energètics, el malaguanyat ecòleg nord-americà Raymond Laurel Lindeman aplanava el camí de la generalització de les concepcions biogeoquímiques de Vernadski, explícitament citat en la seva bibliografia, malgrat que tant la versió russa com la francesa de “La biosfera” no eren gaire conegudes als Estats Units. Les propostes de l’article de Lindeman eren tan innovadores que l’editor d’Ecology només accedí a publicar-lo per la insistència de Hutchinson, mestre de Lindeman i director de...