Frederic E. Clements: una ecologia del canvi

Frederic E. Clements ha estat la figura dominant de l’ecologia nord-americana al llarg de més de quaranta anys. A partir dels fonaments establerts per Henry Chandler Cowles (1869-1949) i fent del concepte de clímax el nucli de la seva teoria, introduí en ecologia una concepció organicista que identifica la comunitat vegetal amb una mena de superorganisme, i creà l’ecologia de la successió de les comunitats vegetals. També fou l’inventor de nombrosos instruments de mesura adaptats a la problemàtica innovadora que abordava (els primers fotòmetres estancs per a la presa de mesures sota la...