James E. Lovelock i Lynn Margulis: és Gaia un ésser viu?

James E. Lovelock, a més d’un científic, és un argumentador hàbil. En aquest passatge defensa que Gaia és un ésser viu comparant-la amb un tronc d’arbre (viu, encara que constituït en un 90% de matèria morta). Però no es tracta pas de cap argument decisiu. L’argument essencial de Lovelock (no admès pels seus detractors) és que l’ambient planetari que és avui la base de la vida n’és també un producte. No serien les condicions planetàries especials de la Terra les que haurien permès el desenvolupament de la vida sinó que precisament la vida hauria determinat el desenvolupament i el manteniment...