George E. Hutchinson: la biosfera no és indestructible

Per a George Evelyn Hutchinson la biosfera era alguna cosa més que la part del planeta on existeix la vida; en ella se solidaritzen tots els ecosistemes i els grans fluxos de matèria i energia que s’hi manifesten. Estudià la seva evolució al llarg de les edats geològiques, d’ençà de l’aparició de la vida, i demostrà que actualment aquests fluxos són pertorbats per les activitats humanes.

“Perquè la biosfera continuï funcionant, els materials biològicament importants han d’experimentar canvis cíclics, per tal que un cop utilitzats es recuperin, amb una certa despesa d’energia solar, i es puguin tornar a aprofitar. La velocitat a la qual això té lloc és bastant variable. La velocitat de circulació de la matèria orgànica dels organismes terrestres, procedent del diòxid de carboni de l’atmosfera, es mesura en dècades. En el cas del calci, que passa de les roques continentals als rius com a bicarbonat de calci i precipita com a carbonat de calci a mar obert en forma de petites closques de foraminífers, la major part de la renovació té lloc per mitjà del moviment dels fons oceànics cap a les àrees costaneres de formació de muntanyes; segurament, la velocitat de substitució cíclica s’ha de mesurar en centenars de milions d’anys. El fòsfor sembla comportar-se bastant com el calci, i el nitrogen més aviat com el carboni, tot i que les reserves atmosfèriques de nitrogen són certament molt més grans i la fixació biològica d’aquest element no és tan generalitzada i energèticament és més costosa.

Actualment, la introducció artificial a l’oceà i a l’atmosfera d’alguns elements en forma lliure té lloc molt més de pressa que a l’era preindustrial; han aparegut cicles nous que poden distribuir molt àmpliament i en quantitats tòxiques elements com ara el plom i el mercuri, o també nous compostos força estables com ara insecticides i herbicides. Sembla evident que la possible acció de totes aquestes substàncies sobre la prima i geoquímicament ineficient coberta vegetal de la Terra exigeix un estudi a fons si es vol que continuï havent-hi vida a la biosfera.”

The biosphere” (‘La biosfera’) de George E. Hutchinson Scientific American, 223, 50-51 (1970). Reproduït amb el permís de Scientific American, Inc. © 1970 Scientific American, Inc. Tots els drets reservats

Traducció: Xavier Pàmies