Creure a la Mediterrània

“Multipliqueu-vos i domineu la Terra”: una sentència bíblica amb caràcter d’instrucció concreta. Una instrucció que ha estat seguida a bastament. De fet, moltes de les pautes bàsiques del comportament humà quant a les relacions amb l’entorn natural es troben prefigurades, si no clarament explicitades, en el codi moral associat a les creences religioses. És el cas d’aquesta comminació de Jahvè als israelites, tan poc adequada al tombant del segle XXI, marcat pel “boom” demogràfic mundial i per l’excessiva pressió humana sobre el planeta. Ben mirat, molts dels problemes ambientals amb què s...